Klachten commissie

De osteopaat hoort het graag als u tevreden bent. Echter kan het ook gebeuren dat u niet tevreden bent. Maak dit dan bespreekbaar met uw osteopaat. De osteopaat neemt uw klacht in behandeling en zal werken naar een oplossing. Mocht u er niet samen uitkomen dan kan uw osteopaat u eventueel doorverwijzen naar de klachten commissie van onze beroepsvereniging conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).